කිසිම අහාර පාලනයකින් තොරව ඇගේ මහත අඩු කරගන්න පුලුවන් කිවුවොත් ඔබ විශ්වාස නොකරයි මෙන්න එහෙනම් බලන්නකො මෙම පානය මගින් ඉක්මනින් ශරීරය සිහින් කර ගන්න පුළුවන් බලන්නකො මේ විසිමිත පානය ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය

කිසිම අහාර පාලනයකින් තොරව ඇගේ මහත අඩු කරගන්න පුලුවන් කිවුවොත් ඔබ විශ්වාස නොකරයි මෙන්න එහෙනම් බලන්නකො මෙම පානය මගින් ඉක්මනින් ශරීරය සිහින් කර ගන්න පුළුවන් බලන්නකො මේ විසිමිත පානය ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය

සෑම පිරිමියෙක්ම අනිවාර්යෙන් බලන්න කාන්තාවක් සමග විවාහ වෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න ඔබ ඕනෑම කාන්තාවක් උපන් මාසය අනුව හෙළිවන රහස් මෙන්න ඔබට අදහා ගන්නත් බැරිවෙයි කාන්තාවන්ගේ සාරගී බවා වගේ නොදන්න බොහෝදේ හරියටම දැනගන්න පුලුවන් බලන්නකො

සෑම පිරිමියෙක්ම අනිවාර්යෙන් බලන්න කාන්තාවක් සමග විවාහ වෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න ඔබ ඕනෑම කාන්තාවක් උපන් මාසය අනුව හෙළිවන රහස් මෙන්න ඔබට අදහා ගන්නත් බැරිවෙයි කාන්තාවන්ගේ සාරගී බවා වගේ නොදන්න බොහෝදේ හරියටම දැනගන්න පුලුවන් බලන්නකො

ලොව සිටින බලවත්ම හමුදාවන් ගැන ඔබ නොදන්නා තොරතුරු මෙන්න බලන්නකො මෙයාලට දේන වද කොහොමද කියලා පිස්සු හැදෙනවා හමුදාවෙ ඉන්න සුරුපිනියන් දැක්කම නොයා ඉන්න හිතෙනෙකකුත් නෑ

ලොව සිටින බලවත්ම හමුදාවන් ගැන ඔබ නොදන්නා තොරතුරු මෙන්න බලන්නකො මෙයාලට දේන වද කොහොමද කියලා පිස්සු හැදෙනවා හමුදාවෙ ඉන්න සුරුපිනියන් දැක්කම නොයා ඉන්න හිතෙනෙකකුත් නෑ

මුදෙ නාන්න යනවනම් මෙන්න බලන්නකො ලොව භයානකම මුහුදු වෙරලවල් ඔබට මේවා දැක්කම මුහුදට බහින්නත් බය හිතෙයි මෙන්න බලන්නකො මුහුදෙ අපි නොසිතන කොයි තරම දරුනු දේවල් තියද කියලා අදහාගන්නත් බැරි වෙයි ඔයාලට මේවා දැක්කම

මුදෙ නාන්න යනවනම් මෙන්න බලන්නකො ලොව භයානකම මුහුදු වෙරලවල් ඔබට මේවා දැක්කම මුහුදට බහින්නත් බය හිතෙයි මෙන්න බලන්නකො මුහුදෙ අපි නොසිතන කොයි තරම දරුනු දේවල් තියද කියලා අදහාගන්නත් බැරි වෙයි ඔයාලට මේවා දැක්කම

ලොවක් පුදුම කර මිනිස්සුන්ගේ පුදුම වැඩ මෙන්න බලන්නකො මේවා දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා ඇස් බැන්දුම් උනත් එහෙම නෙමයි කියලා තිතෙයි ඔබට බලන්නකො වැඩ යාලුවනත් බලන්න ශෙයා කමු

ලොවක් පුදුම කර මිනිස්සුන්ගේ පුදුම වැඩ මෙන්න බලන්නකො මේවා දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා ඇස් බැන්දුම් උනත් එහෙම නෙමයි කියලා තිතෙයි ඔබට බලන්නකො වැඩ යාලුවනත් බලන්න ශෙයා කමු

ඔබත් බල්ලනට කැමතිද ගොඩක් අය බල්ලනට අකමැතියි නේද මෙන්න බලන්නකො මේක ඔබේ ජිවිතයේ නියම ආරක්ශකයා බල්ල කිවුවට කිසිම වරදක් නෑ කියලා ඔබ කියයි මේක බලලා ඉවර උනාම මෙන්න බලන්නකො බල්ලක් ගේ වටිනා කම ඔබට මෙය අදහා ගන්න බැරි වෙයි

ඔබත් බල්ලනට කැමතිද ගොඩක් අය බල්ලනට අකමැතියි නේද මෙන්න බලන්නකො මේක ඔබේ ජිවිතයේ නියම ආරක්ශකයා බල්ල කිවුවට කිසිම වරදක් නෑ කියලා ඔබ කියයි මේක බලලා ඉවර උනාම මෙන්න බලන්නකො බල්ලක් ගේ වටිනා කම ඔබට මෙය අදහා ගන්න බැරි වෙයි

ඔබත් සල්ලි වියදම් කරලා සුදු වෙන්න උත්සහ කරන කෙනෙක්ද කොච්චර ක්‍රීම් ගාලත් තාම ප්‍රතිපලයක් නැද්ද මෙන්න එහෙනම් ගෙදරදීම සුපිරි ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිය බලන්නකො කොපි ගලා සුදු වෙන හැටි ඔබ පුදුම වේවි.. දැම්ම නරබන්න මෙන්න රහස් බෙහෙත් වට්ටොරුව

ඔබත් සල්ලි වියදම් කරලා සුදු වෙන්න උත්සහ කරන කෙනෙක්ද කොච්චර ක්‍රීම් ගාලත් තාම ප්‍රතිපලයක් නැද්ද මෙන්න එහෙනම් ගෙදරදීම සුපිරි ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිය බලන්නකො කොපි ගලා සුදු වෙන හැටි ඔබ පුදුම වේවි.. දැම්ම නරබන්න මෙන්න රහස් බෙහෙත් වට්ටොරුව

ඔබත් ලජ්ජවෙන් මෙය කාටවත් නොකියන රහසක් වෙලාද ඔබෙත් රහස් ප්‍රදේශය කලුවෙලා කැත වෙලාද මෙන්න එහෙනම් ගෙදරදීම ඔබේ ප්‍රශ්නෙට විසදුම බලන්නකො කොහොද බෙහෙත හදාගන්නෙ කියලා

ඔබත් ලජ්ජවෙන් මෙය කාටවත් නොකියන රහසක් වෙලාද ඔබෙත් රහස් ප්‍රදේශය කලුවෙලා කැත වෙලාද මෙන්න එහෙනම් ගෙදරදීම ඔබේ ප්‍රශ්නෙට විසදුම බලන්නකො කොහොද බෙහෙත හදාගන්නෙ කියලා

ඔබත් කොපමන මුකය පිරිසිදු කරත් නිතරම දත් මැද්දත් කට ගද ගහන එක අඩු වෙලා නැද්ද මෙන්න එහෙනම් කට ගඳ ගැසීම වළක්වාගන්න හොදම විසදුම අදම බලන්නකො නැත්තම් ඔබට ලැජ්ජ වෙන්න වෙයි යාලුවන්ත බලන්න ශෙයා කරමු

ඔබත් කොපමන මුකය පිරිසිදු කරත් නිතරම දත් මැද්දත් කට ගද ගහන එක අඩු වෙලා නැද්ද මෙන්න එහෙනම් කට ගඳ ගැසීම වළක්වාගන්න හොදම විසදුම අදම බලන්නකො නැත්තම් ඔබට ලැජ්ජ වෙන්න වෙයි යාලුවන්ත බලන්න ශෙයා කරමු

මොකද්ද මේ සූරාන්තය කියන්නෙ මෙන්න බලන්නකො වැඩි හිටියන්ට පමනි ඔබත් මෙය නොදන්නවා ඇති මෙන්න එහෙනම් බලන්න සූරන්තය යනු මොකද්ද මෙන්න ස්පර්ශ කල සැනින් සුරාන්තයට පත්වන කාන්තා රහස් නිල මෙන්න

මොකද්ද මේ සූරාන්තය කියන්නෙ මෙන්න බලන්නකො වැඩි හිටියන්ට පමනි ඔබත් මෙය නොදන්නවා ඇති මෙන්න එහෙනම් බලන්න සූරන්තය යනු මොකද්ද මෙන්න ස්පර්ශ කල සැනින් සුරාන්තයට පත්වන කාන්තා රහස් නිල මෙන්න