ඔබ වාඩි වෙන්න මේ විදිවලින් මොන විදියටද මෙන්න එහෙනම් බලන්නකො ඔබ වාඩිවන ඉරියව්වෙන් හෙළිවන රහස් ඔබට අදහා ගන්නත් බැරි වෙයි මේ දේ ඇහුවම

ඔබ වාඩි වෙන්න මේ විදිවලින් මොන විදියටද මෙන්න එහෙනම් බලන්නකො ඔබ වාඩිවන ඉරියව්වෙන් හෙළිවන රහස් ඔබට අදහා ගන්නත් බැරි වෙයි මේ දේ ඇහුවම

ඔබේ තොල් මේවගේ වෙලාද මෙන්න එහනම් අදම බලන්න මේ බාම් වලට පුළුවන් දින 3න් ඔබේ තොල් රෝස පැහැ කරන්න බලන්නකො බාම් එක හදාගන්නෙ කොහොමද කියලා යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න

ඔබේ තොල් මේවගේ වෙලාද මෙන්න එහනම් අදම බලන්න මේ බාම් වලට පුළුවන් දින 3න් ඔබේ තොල් රෝස පැහැ කරන්න බලන්නකො බාම් එක හදාගන්නෙ කොහොමද කියලා යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න

ඔබත් රිය පදවන කෙනෙක් ද මෙන්න එහෙනම් අනිවාර්යෙන් බලන්න වාහන ධාවනය කරනවා නම් මේ වැරදි කරන්න එපා මේ වැරදි කරොත් ඔබ වගේම ඔබ සමග යන අයත් අනතුරේ හැමෝටම බලන්න ශෙයා කරන්න

ඔබත් රිය පදවන කෙනෙක් ද මෙන්න එහෙනම් අනිවාර්යෙන් බලන්න වාහන ධාවනය කරනවා නම් මේ වැරදි කරන්න එපා මේ වැරදි කරොත් ඔබ වගේම ඔබ සමග යන අයත් අනතුරේ හැමෝටම බලන්න ශෙයා කරන්න

ඔයාල මීට කලින් පැපොල් ගැන මෙන්න මේදේවල් දැන සිටියාද පැපොල් වලින් ලස්සන වෙන්න පුලුවන් කියුවොත් ඔබ විශවාස නොකරයි බලන්න මෙන්න නියම ක්‍රම 5ක් සැලෝන් ගිහින් ෆෙශල් දාන්න ඔනෙම නෑ

ඔයාල මීට කලින් පැපොල් ගැන මෙන්න මේදේවල් දැන සිටියාද පැපොල් වලින් ලස්සන වෙන්න පුලුවන් කියුවොත් ඔබ විශවාස නොකරයි බලන්න මෙන්න නියම ක්‍රම 5ක් සැලෝන් ගිහින් ෆෙශල් දාන්න ඔනෙම නෑ

පිරිමි දරුවෙක් ලබන්න ගොඩක් දෙමා පියන් ආස කරනවා එහෙත් ගොඩක්ම අයට පිරිමි දරුවන් ලැබෙන්නෙ නෑ මෙන්න හෙත්ව බලන්නකො පිරිමි දරුවෙක්ව පිළිසිඳගන්නා ක්‍රමයක් ඔබත් පිරිමි දරුවකුට කැමතිනම් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා බලන්න

පිරිමි දරුවෙක් ලබන්න ගොඩක් දෙමා පියන් ආස කරනවා එහෙත් ගොඩක්ම අයට පිරිමි දරුවන් ලැබෙන්නෙ නෑ මෙන්න හෙත්ව බලන්නකො පිරිමි දරුවෙක්ව පිළිසිඳගන්නා ක්‍රමයක් ඔබත් පිරිමි දරුවකුට කැමතිනම් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා බලන්න

සර්පයෙකු දෂ්ට කල විට කරන්න ඔනදේ තවම හරියට නොදන්න අය අදම මේක බලන්න ඔබ කරන මේ වන් පුන්චි වරදකින් අහින්සක් ජීවිතයක් නැතිවෙන්න පුලුවන් සර්පයෙකු දෂ්ට කල විට පළමුව කල යුතු ප්‍රථමාධාර මෙන්න හරියටම දැනගන්න හැමෝවම දැනුවත් කරන්න

සර්පයෙකු දෂ්ට කල විට කරන්න ඔනදේ තවම හරියට නොදන්න අය අදම මේක බලන්න ඔබ කරන මේ වන් පුන්චි වරදකින් අහින්සක් ජීවිතයක් නැතිවෙන්න පුලුවන් සර්පයෙකු දෂ්ට කල විට පළමුව කල යුතු ප්‍රථමාධාර මෙන්න හරියටම දැනගන්න හැමෝවම දැනුවත් කරන්න

ඔබේ මුහුනෙත් මෙවන් වලවල් ලප කැලැල් තියනවාද මෙන්න එහෙනම් එවට සමුදෙන්න කාලෙ හරි ඔබේ මුහුන පැහැපත් වීඅ ලස්සන කරගන්න මුහුණේ ඇති වලවල් සහ ලප කැළැල් ඉවත් කරගන්න ක්‍රමයක් බලන්නකො සැලෝන් යන්න ඕනෙත් නෑ ගෙදරදීම විසදුම

ඔබේ මුහුනෙත් මෙවන් වලවල් ලප කැලැල් තියනවාද මෙන්න එහෙනම් එවට සමුදෙන්න කාලෙ හරි ඔබේ මුහුන පැහැපත් වීඅ ලස්සන කරගන්න මුහුණේ ඇති වලවල් සහ ලප කැළැල් ඉවත් කරගන්න ක්‍රමයක් බලන්නකො සැලෝන් යන්න ඕනෙත් නෑ ගෙදරදීම විසදුම

විසි කරන CDතැටියකින් ඔයා කවදාවත් නොසිතපු දෙයක් කරන්න පුලුවන් මෙන්න බලන්නකො CD තැටියකින් සෝලා පැනල් එකක් හදාගන්න පුලුවන් කියුවත් ඔබ විශ්වාස නොකරයි මෙන්න එහෙනම් බලන්නකො හදලම ඔබට අදහාගන්නත් බැරි වෙයි

විසි කරන CDතැටියකින් ඔයා කවදාවත් නොසිතපු දෙයක් කරන්න පුලුවන් මෙන්න බලන්නකො CD තැටියකින් සෝලා පැනල් එකක් හදාගන්න පුලුවන් කියුවත් ඔබ විශ්වාස නොකරයි මෙන්න එහෙනම් බලන්නකො හදලම ඔබට අදහාගන්නත් බැරි වෙයි

ඔයලගෙ පරන ෆොටෝත් මේවගේ නරක් වෙලාද මෙන්න එහේනම් ආයි තිබුනවගේ හදාගන්න හොදම ක්‍රමේ ඕන වෙන්නෙ ෆොටෝශොප් විතරයි බලන්නකො කරන විදිය යාලුවන්නත් බලන්න ශෙයා කරන්න

ඔයලගෙ පරන ෆොටෝත් මේවගේ නරක් වෙලාද මෙන්න එහේනම් ආයි තිබුනවගේ හදාගන්න හොදම ක්‍රමේ ඕන වෙන්නෙ ෆොටෝශොප් විතරයි බලන්නකො කරන විදිය යාලුවන්නත් බලන්න ශෙයා කරන්න

විසි කරන කොකාකෝලා ටින් එකකින් සුපිරිම සුපිරි සැටලයිට් ඇන්ටනා එකක් හදාගන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි සල්ලි දීලා ටීවී බලන්න ඔනේත් නෑ ඉරි ඩොට් එක්ක ටීවී බලන්න ඔනේත් නෑ මෙන්න චැනල් 150 වඩා පැහැදිලිව බලන්න පුලුවන් ඇන්ටනාවක් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න

විසි කරන කොකාකෝලා ටින් එකකින් සුපිරිම සුපිරි සැටලයිට් ඇන්ටනා එකක් හදාගන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි සල්ලි දීලා ටීවී බලන්න ඔනේත් නෑ ඉරි ඩොට් එක්ක ටීවී බලන්න ඔනේත් නෑ මෙන්න චැනල් 150 වඩා පැහැදිලිව බලන්න පුලුවන් ඇන්ටනාවක් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න